Ředitelka
Příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
Mgr. Petra Urbanová

Tel.: +420 315 704 267
petra.urbanova@mestokralupy.cz

 
 • Odpovídá za odborné a personální vedení pečovatelské služby
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Hospodaří s rozpočtem organizace a zajišťuje její financování
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou

 

 
Sociální pracovnice
Bc. Beáta Mytníková

Tel.: +420 724 867 368
beata.mytnikova@mestokralupy.cz

 
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou
 • Poskytuje sociální poradenství
 • Přijímá žádosti o poskytnutí pečovatelské služby
 • Vyřizuje změny v poskytování pečovatelské služby


Asistentka sociální pracovnice
Pavlína Svítilová


Tel.: +420 724 867 440
pavlina.svitilova@mestokralupy.cz
 
 • Organizuje péči u klientů a vede tým pečovatelek
 • Přijímá žádosti od uchazečů o místo pečovatelky
 • Organizuje úklid nebytových prostor
 • Ve spolupráci se sociální pracovnicí provádí sociální šetření
 • Přijímá žádosti o změny v péči

 

Referentka majetkové správy a kultury
Kristýna Matasová


Tel.: +420 727 938 150
kristyna.matasova@mestokralupy.cz

 
 • Přijímá žádosti klientů na opravy v domácnosti
 • Spravuje vozový park organizace
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Odpovídá za bezpečnost objektů v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti
 • Vyřizuje žádosti o výpůjčky či pronájmy společenských místností
 • Organizuje pořádání akcí v DPS
 
Pronájem kompenzačních pomůcek
Aneta Plicková

Tel.: +420 722 970 188

aneta.plickova@mestokralupy.czPEČOVATELNA

Tel.: +420 315 704 213
 • odhlašování péče u klienta
 • žádosti klientů o změny v poskytované péči
 • žádosti klientů pečovatelské služby o převoz (lékař, pošta, aj.)


RECEPCE
V domě s pečovatelskou službou Sídliště U Cukrovaru 1171 se nachází v přízemí budovy recepce s nepřetržitým provozem


Tel – pevná linka: +420 315 704 100
Tel – mobil: +420 721 702 517
 • Přijímá od klientů informace o přítomnosti/nepřítomnosti klienta v bytě
 • Na požádání klienta kontroluje v pravidelných časových intervalech jeho zdravotní stav v situacích, kdy je klient nejistý
 • V případě ohrožení života a zdraví klienta ihned kontaktuje rodinu nebo záchrannou službu
 • Zajišťuje kontrolu vstupu osob do objektů
 • Zajišťuje kontrolu objektů
 
 
Město Kralupy nad Vltavou
odbor kanceláře starosty
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

 
Vedoucí odboru sociálních služeb, školství a kultury
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou
PhDr. Eva Ivanová
 • Zajišťuje metodické vedení příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
 • Zajišťuje kontrolu zřizovatele (města Kralupy nad Vltavou) nad chodem příspěvkové organizace
 • Vyřizuje stížnosti postoupené ředitelkou příspěvkové organizace


Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor Sociálních věcí www.kr-stredocesky.cz

ArtworkAll.jpg

Adresa a kontakt

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
Adresa:
V Luhu 1181
278 01 Kralupy nad Vltavou
 

Datová schránka:
x6vdbym

+420 315 704 100
IČ: 71294325
Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

top