Ředitelka
Příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
Mgr. Petra Urbanová

Tel.: +420 315 704 267
petra.urbanova@mestokralupy.cz

 
 • Odpovídá za odborné a personální vedení pečovatelské služby
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Hospodaří s rozpočtem organizace a zajišťuje její financování
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou


Ekonomka organizace/Pronájem kompenzačních pomůcek
Marcela Buková

Tel.: +420 315 704 199
marcela.bukova@mestokralupy.cz

 
 • vyřizuje platby za služby formou bankovního převodu nebo platby kartou
 • fakturace
 • personalistika
 • rozpočet 
 • financování organizace
 • pronájem kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, polohovacích postelí apod.)

   

 
Sociální pracovnice
Bc. Beáta Mytníková

Tel.: +420 724 867 368
beata.mytnikova@mestokralupy.cz

 
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou
 • Poskytuje sociální poradenství
 • Přijímá žádosti o poskytnutí pečovatelské služby
 • Vyřizuje změny v poskytování pečovatelské služby


Asistentka sociální pracovnice
Pavlína Svítilová


Tel.: +420 724 867 440
pavlina.svitilova@mestokralupy.cz
 
 • Organizuje péči u klientů a vede tým pečovatelek
 • Přijímá žádosti od uchazečů o místo pečovatelky
 • Organizuje úklid nebytových prostor
 • Ve spolupráci se sociální pracovnicí provádí sociální šetření
 • Přijímá žádosti o změny v péči

 

Referentka majetkové správy a kultury
Kristýna Matasová


Tel.: +420 727 938 150
kristyna.matasova@mestokralupy.cz

 
 • Přijímá žádosti klientů na opravy v domácnosti
 • Spravuje vozový park organizace
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Odpovídá za bezpečnost objektů v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti
 • Vyřizuje žádosti o výpůjčky či pronájmy společenských místností
 • Organizuje pořádání akcí v DPS


PEČOVATELNA

Tel.: +420 315 704 213
 
 • odhlašování péče u klienta
 • žádosti klientů o změny v poskytované péči
 • žádosti klientů pečovatelské služby o převoz (lékař, pošta, aj.)


RECEPCE
V domě s pečovatelskou službou Sídliště U Cukrovaru 1171 se nachází v přízemí budovy recepce s nepřetržitým provozem


Tel – pevná linka: +420 315 704 100
Tel – mobil: +420 721 702 517
 • Přijímá od klientů informace o přítomnosti/nepřítomnosti klienta v bytě
 • Na požádání klienta kontroluje v pravidelných časových intervalech jeho zdravotní stav v situacích, kdy je klient nejistý
 • V případě ohrožení života a zdraví klienta ihned kontaktuje rodinu nebo záchrannou službu
 • Zajišťuje kontrolu vstupu osob do objektů
 • Zajišťuje kontrolu objektů
 
 
Město Kralupy nad Vltavou
odbor kanceláře starosty
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

 
Vedoucí odboru sociálních služeb, školství a kultury
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou
PhDr. Eva Ivanová
 • Zajišťuje metodické vedení příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
 • Zajišťuje kontrolu zřizovatele (města Kralupy nad Vltavou) nad chodem příspěvkové organizace
 • Vyřizuje stížnosti postoupené ředitelkou příspěvkové organizace


Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor Sociálních věcí www.kr-stredocesky.cz

ArtworkAll.jpg

Adresa a kontakt

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
Adresa:
V Luhu 1181
278 01 Kralupy nad Vltavou
 

Datová schránka:
x6vdbym

+420 315 704 100
IČ: 71294325
Kontaktujte nás
Ředitelka
Mgr. Petra Urbanová
Ukázat více informací
 • Odpovídá za odborné a personální vedení pečovatelské služby
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Hospodaří s rozpočtem organizace a zajišťuje její financování
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou
Ekonomka organizace
Marcela Buková
Sociální pracovnice
Bc. Beáta Mytníková
Asistentka sociální pracovnice
Pavlína Svítilová
Referent majetkové správy
Stanislav Boháč
První ze dvou mužů. Nemá to těžké jen s naším čistě ženským kolektivem. Klientům utíká čas jinak, a tak jim plnění všech požadavků připadá neskutečně zdlouhavé. Jeho přáním je vyřešit úkol nejlépe hned. Se všemi požadavky organizace si poradí a nadto má mnohdy skvělé nápady. Je mistr v nacházení nejlevnějších cenových nabídek a nejefektivnějších řešení, což je pro naší organizaci klíčové. Je skvělý společník, který dokáže z každé situace vyjít ve vtipu a tmelí nám někdy složitý ženský kolektiv. Jednou dostane metál za výdrž
Vedoucí odboru sociálních služeb, školství a kultury
PhDr. Eva Ivanová
PEČOVATELKY – pevná linka
Pečovatelka
Dita Vogeltanzová
Pečovatelka
Blanka Freyová
Pečovatelka
Petra Kušneriková
Pečovatelka
Simona Štroukalová
Pečovatelka
Jana Vecková
Pečovatelka
Věra Nídrová
Uklízečka
Kristýna Krejčová

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

top