KOMUNITNÍ CENTRUM SENIORŮJARO PŘINESE DO KRALUP NOVÝ PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SENIORŮ


Paní Knöpflmacherová (bývalá ředitelka ZŠ Generála Klapálka) se s paní Němečkovou (paní učitelka ZŠ Generála Klapálka) rozhodly založit první komunitní centrum seniorů v Kralupech nad Vltavou a požádat současně i o jeho myšlenkovou a finanční podporu město Kralupy nad Vltavou.

Komunitní centra seniorů jsou při větších městech již běžnou součástí společenského života. Je to místo, kde se setkávají všichni aktivní lidé, kteří se chtějí zabavit a trávit čas společně. Centra jsou dotována z městských prostředků, ale využívají i různé jiné dotace a aktivity by měli podpořit drobnou částkou i účastníci.

V březnu začínáme tvořivým odpolednem s dětmi. Přijďte si vyrobit něco pěkného, zazpívat, vypít kávu a můžete přinést i něco dobrého, pečeného. Sejdeme se poprvé 23. 3. 2022 ve 13 hod a budeme se takto pravidelně setkávat každou středu ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou V Luhu 1181 (ta žlutá budova).

V březnu se také můžeme těšit na projekt „Němčina nekouše“ pod vedením paní Knöpflmacherové, která vás provede konverzací v základních tématech a přiblíží vám život našich sousedů v zajímavých městech, jako jsou Drážďany, Berlín nebo Vídeň. Bude-li kroužek úspěšný, můžeme naplánovat i výlet do sousedních zemí a třeba se nám podaří spojit s našimi kolegy z partnerského města Hennigsdorfu. Němčinu rozjedeme od 24. 3. od 10 hod, tedy vždy ve čtvrtek na stejném místě. Prozatím žádné materiály na výuku nepotřebujete, vezměte si jen papír, tužku a nezbytnou výbavou je zájem poznávat a něco se i naučit.

Vedle pravidelných kroužků připravíme i výlety. Pro začátek plánujeme jeden výlet měsíčně.

Začínáme v dubnu – 6. 4. pěší procházkou po Kralupech s panem Františkem Málkem z Ekocentra, který nám povypráví o zdejší přírodě.

V květnu bychom si poslechli něco o zdravé výživě a v červnu bychom si opekli něco dobrého na ohni na zahradě domu s pečovatelskou službou.

Na podzim plánujeme výlety, exkurze a další zajímavé aktivity.

Každý nový projekt potřebuje podporu, aby byl úspěšný. Proto, líbí-li se vám naše myšlenka, neváhejte se nám ozvat. Pro vedení města je důležité znát, pro jak početnou skupinu lidí projekt vzniká, jestli má oblibu, a jestli je rozumné takový projekt finančně podpořit. Organizování komunitního života seniorů vyžaduje čas, zázemí a pracovní síly. A těch dobrovolných není nikdy dost. Proto uvítáme v našem organizačním týmu pomocnou ruku těch, kteří chtějí s radostí
a nezištně budovat a tvořit aktivity pro druhé.

Setkávání se soustředí do domů s pečovatelskou službou, a proto musí být setkávání bezpečné pro zdejší seniory. Budovy jsou přístupné všem osobám v režimu O-N-T a tak tomu bude prozatím i v našich kroužcích.

Informace o veškerém dění budou dostupné na webových stránkách www.dpskralupy.cz.

Těšíme se na první setkání s vámi ve středu 23. 3. od 13.00 a ve čtvrtek 24. 3. od 10.00.

Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová a PhDr. Renáta Němečková, koordinátorky akce

Kontakt: d.knopfelmacherova@seznam.czrenata.nemeckova@centrum.cz
top