Financování sociálních služeb

 

Naše organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace se věnuje v hlavní činnosti sociální práci, a to konkrétně terénní pečovatelské službě. Ta je převážně financovaná městem Kralupy nad Vltavou a dále dotovaná Středočeským krajem a ad hoc čerpá dotace i z dotačních titulů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále se organizace věnuje správě bytů a nebytových prostor domů s pečovatelskou službou, kterou plně financuje město Kralupy nad Vltavou. Se správou bytových i nebytových prostor pomáhá organizaci Městský bytový podnik. Velké investiční projekty pak pro naší organizaci realizuje zřizovatel město Kralupy nad Vltavou.

Kontaktní osoba

Ředitelka
Mgr. Petra Urbanová
Ukázat více informací
  • Odpovídá za odborné a personální vedení pečovatelské služby
  • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
  • Hospodaří s rozpočtem organizace a zajišťuje její financování
  • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou
top