ZAJIŠŤOVÁNÍ STRAVY

Pečovatelská služba zajišťovala obědy občanům na území města Kralup nad Vltavou. Obědy dodávala v posledních letech od Základní školy Komenského. Dodávání obědů klientům znamenalo pro organizaci každodenní komunikaci s klienty o počtech obědů, jejich přihlášení/odhlášení, svážení jídlonosičů, jejich dezinfekci, distribuci obědů a vyúčtování. Pro tento objem práce byly vyčleněny 4 pečovatelky. Klientů s nasmlouvanými obědy bylo kolem 150. Polovinu zaměstnanců pečovatelského týmu zaměstnaly obědy.
 
 
Středočeský kraj se ve svém Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2020-2022 věnuje popisu negativních faktorů ovlivňujících kvalitu pečovatelské služby a identifikuje v něm právě zátěž těchto služeb rozvozem obědů, tedy službou, která je mnohdy dostupná komerčním způsobem. A pokud je dostupná komerčním způsobem, pak nemůže být dotována z veřejných zdrojů. S trendem stárnutí populace se budou každoročně zvyšovat nároky na veřejné rozpočty sociálních služeb a jednou z vytyčených cest je úzké zaměření pečovatelské služby na pečování a náhrada některých úkonů službami komerčními (velké úklidy, dovoz obědů atp.).
 
 
Naše organizace převedla dodávání obědů komerční službě na podzim roku 2021. V současné době je již situace stabilní, počet lidí odebírajících obědy nezůstal stejný, naopak počet zájemců narůstá a nový dodavatel má dnes větší počet lidí, než měla naše organizace. Lidé si chválí jak chuť, tak i velikost porce (některým pokryje 2 porce).
 
Pečovatelská služba bude nadále podávat (krmit) stravu klientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, tj. lidem nechodícím, s handicapem. Tedy těm, o které přirozeně pečujeme. Podání stravy však v tomto případě již nespočívá v organizaci jejího zajištění, vyúčtování a dovozu.
 
Níže uvádíme stravovací možnosti pro vás a vaše blízké:

Aktuální rozvoz obědů zajišťuje:
Jidelnanovak-cz
Vražkov 165, 413 01 Vražkov
Tel: +420 774 676 900 
E-mail: jidelnanovak@seznam.cz
IČ: 74324284

Dále rozváží obědy:
Domácí dlabanec
Tel: +420 722 978 144 nebo +420 722 978 145
E-mail: domacidlabanec@gmail.com 
Objednávky na další den přijímá do 14 hod. Placení v hotovosti za každý oběd zvlášť.

Restaurace na Krétě Kralupy nad Vltavou - oběd i s rozvozem
www.kretakralupy.cz
Tel: +420 725 042 337

Bez rozvozu:
Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou
Tel. +420 315 704 411, https://www.nemocnicekralupy.cz/cs/pracoviste/stravovaci-provoz-jidelna
Oběd (hlavní chod + polévka) 79,- Kč
Od 1.1.2023 se změní cena obědu (hlavní chod + polévka) na 99,- Kč.

Restaurace Na Františku
Tel: +420 721 065 030
Klasická česká kuchyně
Hotová jídla  porce 150 g ceny od 105,- Kč

Restaurace U Kohouta
Tel: +420 605 483 989
Hotová jídla  porce 150 g ceny od 115,- Kč

Restaurace U Zeleného stromu
Tel: +420 732 868 000
Hotová jídla  porce 150 g ceny od 125,- Kč

Restaurace Hotel Sport
Tel: +420 606 940 838
Hotová jídla  porce 150 g ceny od 115,- Kč

Restaurace Bowling Lobeček
Tel: +420 776 813 825
Hotová jídla  porce 150 g ceny od 120,- Kč
+ možnost pizzy z Casino bar U Cukrovaru
 
top