Beseda s Městskou policií 2022

20. 05. 2022 v 13:41 hodin
Záznam z besedy Městské policie
Přednášející policista Městské policie Kralupy n/Vlt, nás seznámil s možným nebezpečím a problémy, které nás seniory mohou potkat mimo domov.
Svou přednášku shrnul do pěti bodů. Každý z těchto bodů vysvětlil a poučil, jak se máme chovat v dané situaci.
Během přednášky jsme se mohli dotazovat k bodům tématu přednášky.
Na závěr besedy jsme dostali dárek reflexní pásku pro bezpečnou chůzi na přechodech a silnicích.
Beseda s policistou byla zajímavá a hlavně poučná. Zúčastnilo se jí 22 lidí.
top